Fleci vám přejí krásný den

Co je Flek v buši

Flek v buši je uskupení nezávislých badatelů, bádajících v oblasti vlastního – a též obecně lidského – nitra prostřednictvím umělecké tvorby, především divadelní, v druhé řadě též skrze nepravidelné provozování cyklistiky, saunování, rekreačního plavání, kavárenství a chození v rose.

Specifika badatelů

Většina badatelů je handicapovaná, ovšem svého handicapu se nebojí, naopak, situace s ním spojené úmyslně vyhledává. Jeden z badatelů například mluví převelice nahlas, proto se vždycky, když to udělá, okřikne.

Metody bádání

  1. Mezi ústřední metody bádání fleků patří metoda bezostyšného chybování pod heslem "když nic nezblbneš, nic se nedozvíš".
  2. Dále fleci s oblibou následují metodou uznávaného Jiřího Sováka, o němž bylo řečeno: "Někdo žije a bojí se komplikací. Jiří Sovák si vytváří komplikace, aby mohl žít.".
  3. Fleci mají ve zvyku skákat do všeho (ať už jde o jakoukoukoli látku pevného, plynného či kapalného skupenství) po hlavě a na poslední chvíli, což je metodou ne vždy oblíbenou, nicméně příležitostně jedinou možnou. V celkovém konceptu jde o metodu s názvem "bazén": fleci plní bazén po lžičkách a pak najednou zazvoní zvonek a oni už tam měli dávno být, takže rovnou skočí šipku.