Fleci vám přejí krásný den

Fleci se dělí na dvě skupiny, podle toho, zda jsou externími či aktivními badateli. Aktivní badatel se aktivně podílí na výzkumných projektech Fleku (chodí každou středu od 19 do 21 do laboratoře, případně nechodí pravidelně, ale ve velké míře se tvůrčím způsobem podílí na projektech. Dále také plní flečí úkoly (které obdrží v případě zájmu o to stát se flekem) a účastní se jednou ročně sympózia. Externí badatel plní úkoly a účastní se jednou ročně sympózia.

Fleci

Eliška Tisková barva Blažková, Odbornice na tvorbu, výzkum a záznam stříkanců a jejich integrace ve světě médií
Anna Oběd pro staré lidi Ebenová, Odbornice na komické historky v československo-italských kulturních vztazích v letech 1948 - 1989
Marta Bláto Ebenová, Odbornice na číselné osy
Klára Fixa Fleková, Odbornice na Nejvetší kontrasty v lidských snech a Doslovné zapamatování si skutečného proběhnuvšího dialogu s nulovým významem
Jana Hic Hercogová, Odbornice na dupání a zapomínání houbičky ve dřezu. V jádru tanečnice a občasná analytička lidských vztahů
Aranka Brek Hrušková, Odbornice na různorodost obrázků na jednolibrových mincích
Jana Olej Kejvalová, Odbornice na žgrlík
Mario Voda Kresaň, Sexuolog
Šimon Kaluž louže akdejakejsajrajt Lomnický, Odborník na nanicovatost výchovných metod těch malých ďáblíků
Jiří Psí slina Luňáček, Odborník na oči a ruce
Jan Rejžová kaše Martinovský, Odborník na street-art
Honza Káva Resler, Odborník na převádění nerozhodných lidí přes silnici na červenou
Anežka Blbí lidi Tonová, Hugoložka
Anna Uhel Valešová, Prostorová koordinátorka: Odbornice na vliv fleku/ů na prostor se speciálním zaměřením na interiér a jeho přenositelné vlastnosti do exteriéru
Evička Rajská Valešová, Odbornice na nudismus, exhibicionismus
Tereza Marmoška Volfová, Odbornice na výběr nejlepších plátků
Aleš Zubní pasta Zrak, Odborník na šnečí jízdu

Fleci