Fleci vám přejí krásný den

Večer plný p(l)ísní

Plakátek -Večer plísní

Premiéra březen 2017

Protože nás vždycky zajímala akustika a hudební stránka našich inscenací, nastřádala se během několikaleté tvorby Fleku v buši hrstka písní, které jsme zatoužili uvést samostatně, ve večeru naplněném pouze písněmi, plísňovým sýrem a dobrým vínem.

Jako hosty jsme si přizvali své přátelé, které máme rádi a jejichž tvorby si velmi vážíme. Večer plný p(l)ísní věnujeme tématu přátelství. Jak se setkali tihle lidé, jejichž písně jsou tak odlišné a individuální, a přesto jeden druhému rozumí?

Zúčastnění badatelé: Jiří Lunáček, Marta Ebenová, Tereza Kodadová, Václav Fencl, Naomi Kalis, Eliška Blažková

Saunování

Plakátek -Saunování

Premiéra květen 2015

Sluníčko svítí. Kamarádi nás mají rádi. Máme jídlo. Máme pití. Nejsme v koncentráku ... Tak si nestěžuj!

Existuje v tomto světě ještě právo na "posraný život"? Touto otázkou se zabýváme ve své autorské hře Saunování, která volně navazuje na předešlou inscenaci Prokletí milého člověka – ukázalo se totiž, že její téma jsme stále ještě zcela nevyčerpali. Posraný život sledujeme v kontrastu ke (zdánlivě?) spokojenému životu v prostředí sauny.

Zúčastnění badatelé: Eliška Blažková, Marta Ebenová, Klára Fleková, Jana Kejvalová, Jiří Luňáček, Anna Valešová

Legenda o sv. Mikuláši

Plakátek -Legenda o sv. Mikuláši

Premiéra prosinec 2014

Dvacetiminutová loutková inscenace o čtyřech hercích a padesáti loutkách ... Mikuláš, Čert a Anděl hrají o Mikuláši, Čertovi a Andělovi ... a ještě mnoha dalších postavách z Mikulášova života, současného i posmrtného. Jaký byl jeho životní příběh? Jaké staročeské tradice se k němu váží? Komu je patronem? ... A jakou dnes bude rozdávat nadílku :-) ?

Zúčastnění badatelé: Anna Valešová, Mario Kresaň, Eliška Blažková, Jiří Luňáček, Marta Ebenová, Jiří Žák

Prokletí milého člověka

Plakátek -Prokletí milého člověka

Premiéra srpen 2014

Prokletí milého člověka je autorskou inscenací inspirovanou knihou Naučte se říkat ne. Americká psycholožka Jacqui Marsonová zde popisuje jev, který vypozorovala u svých klientů. Pojmenovala ho termínem „prokletí milých lidí“ a ve své knize věnuje několik kapitol konkrétním milým lidem z řad své klientely, jejichž příběhy zpřítomňujeme ve své nové inscenaci.

Když jsme se tímto tématem zabývali, s překvapením jsme zjišťovali, že – ačkoliv počínání těchto „milých lidí“ na první pohled působilo zcela absurdně a nepochopitelně – postupně jsme se v něm začali sami nacházet. Do zdramatizovaných příběhů se nám tak různými způsoby promítly i příběhy vlastní.

Zúčastnění badatelé: Marta Ebenová, Jana Kohoutová, Jiří Luňáček, Eliška Blažková, Mario Kresaň, Anežka Tonová, Anna Valešová, Aleš Zrak

Modlitby básníků

Plakátek -Modlitby básníků

Premiéra prosinec 2013

Modlitby básníků jsou naší autorskou inscenací. Meditovali jsme nad básněmi světových básníků ze stejnojmenné sbírky.

... modlitba pohybem, kresbou, zpěvem, ...

Objevili jsme kouzlo opakování. Opakování – nám dává jistotu, vhled, klid.

V inscenaci (pohybující se kdesi na pomezí divadla a performance) se odráží naše meditace, které spojujeme s marným – ale právě proto vzrušujícím – pokusem zachytit nepopsatelné ... hlasy andělů v nás; tiché múzy básníků ...

Zúčastnění badatelé: Anna Ebenová, Marta Ebenová, Klára Fleková, Eliška Blažková, Jana Kejvalová, Mario Kresaň, Jiří Luňáček, Anežka Tonová, Anna Valešová, Eva Valešová, Aleš Zrak

Ten, který se nikdy neslunil

Plakátek - Ten, který se nikdy neslunil

Premiéra srpen 2013

Inscenace Ten, který se nikdy neslunil se inspiruje příběhem zpěváka Salifa Keity, který je původem z Mali. Jeho osud nebyl jednoduchý, protože se narodil jako albín.

Albínům bývá v Africe dodnes přisuzována magická moc, a tak se stává, že musí čelit útokům ze strany některých šamanů.

Inscenace se dotýká problematiky ohrožení a diskriminace albínů, nejvíce se však věnuje tématu samoty v odlišnosti, opuštění a hledání svého místa na zemi.

Zúčastnění badatelé: Mario Kresaň, Jiří Luňáček, Jana Kohoutová, Anna Valešová, Klára Fleková, Marta Ebenová, Anna Ebenová, Jana Kejvalová, Eliška Blažková

Vyrovnejte cesty Pánu

Plakátek - Vyrovnejte cesty Pánu

Premiéra prosinec 2012

Společně se Scholou sv. Mikuláše jsme zkoumali akustické možnosti kostela sv. Josefa na Malé Straně. A zároveň se blížily Vánoce. Nechali jsme se inspirovat biblickým příběhem o narození Ježíše Krista, stvořili vlastní hudbu i taneční choreografie, a tak se zrodila tato hra, Vyrovnejte cesty Pánu!

Zúčastnění badatelé: Eliška Blažková, Anna Ebenová, Marta Ebenová, Klára Fleková, Jan Hajič, Aranka Hrušková, Jana Kejvalová, Jana Kohoutová, Jiří Luňáček, Jan Martinovský, Marek Novák, Jan Resler, Monika Reslerová, Tereza Řezáčová, Anna Valešová, Tereza Volfová

Má temná krásko

Plakátek - Má temná krásko

Premiéra červen 2012

Satan tě zrodil? Bůh? Jsi Anděl, Zloba věčná?
Co na tom, jestliže tvůj sametový zrak,
tvůj parfém a tvůj jas, královno jedinečná,
na chvíli hrůzný svět vynáší do oblak.

Variace na básně Charlese Baudelaira jako site-specicific v prostoru Bohnické prádelny.

Zúčastnění badatelé: Klára Fleková, Albert Hrubý, Anna Valešová, Jan Resler, Marta Ebenová, Jana Kohoutová, Anna Ebenová, Šimon Lomnický, Tereza Volfová, Aranka Hrušková, Jan Kráčmar, Daniel Flek, Karel Janda